Hizmet Galerisi
Hizmet Galerisi

Kalıp Üretimi: 
Üretilmek istenen plastik veya metal materyalin fikir aşamasından seri üretiminin gerçekleşmesine kadar geçen süreç kalıp üretimidir. Nihai ürüne doğrudan etki yapmasıyla kalıp imalatı oldukça hassas ve teknik işçilik gerektiren, ileri teknoloji yazılımlarıyla bilgisayar ortamında modelleme, çizim ve işleme gerektiren, 1 mm.’nin 0,005 oranında çeliğe şekil veren CNC (Computer Numerical Control) makinelerine ihtiyaç duyulan üretim sürecidir.

Plastik Enjeksiyon:
Plastik enjeksiyon kalıplarının çalıştırıldığı makinedir. Plastik enjeksiyon makinesi içerisine yerleştirilen plastik hammaddeyi rezistanslarıyla eriterek akıcı hale getirir. Akıcı hale gelen hammadde basınçla üretilen kalıbın içine doldurulur. İçinde akıcı halde hammadde bulunan kalıp sürekli devir halinde olan soğutma sisteminde belirli bir süre bekletilerek hammaddeyi katı (akışkan olmayan) hale getirir. Kalıp açıldığında ise içerisine verilen şekle göre plastik ürün alınır.

Metal Enjeksiyon:
Temel olarak çalışma prensibi plastik enjeksiyon makinesiyle aynıdır. Elde edilen ürün metal olduğu için üretilen kalıp, hammaddesi, çalışma sistemi ve soğutma sistemi farklıdır.

Kurumsal ve Hızlı Çözümler İçin Vakit Kaybetmeyin

loader